Call: Frivillighed og ensomhed

Givende fællesskaber er et vigtigt element i at fremme mental sundhed og i bekæmpelsen af ensomhed. Muligheden for at skabe nye relationer på egne præmisser samt fleksible fællesskaber kan måske være vejen til at inkludere nye medlemmer i eksisterende fællesskaber.

Vil du være med til at afprøve ideer til, hvordan frivillige fællesskaber kan være med til at forebygge ensomhed? Det kan både ske gennem nye samarbejdsrelationer på tværs af aktører, projekter i eksisterende foreninger eller nye, konkrete initiativer.

Har du en ide så kontakt:
Susanne Hyldborg på mail: jsuh@aarhus.dk