Prøvehandling: Nye veje til inklusion

At være en del af et fællesskab har stor betydning for de flestes livskvalitet, og derfor er det en vigtig opgave at forsøge at åbne de eksisterende og ofte tillukkede fællesskaber for dem, der lever på kanten af samfundet. At deltage i ganske almindelige fritidsaktiviteter og måske endda være aktiv frivillig kan have særlig stor værdi for en sårbar/socialt udsat borger, der måske ellers ikke har ”noget at stå op til om morgenen”.

Med denne prøvehandling vil vi med anderledes initiativer skabe mulighed for at socialt udsatte og marginaliserede mennesker kan inkluderes i det ”almindelige” samfundsliv og tage del i det på lige fod med alle andre. Ideen skal udvikles i et samarbejde med relevante organisationer, institutioner, virksomheder m.v. Magistratsafdelingen Sociale Forhold og Beskæftigelse er hovedansvarlig for prøvehandlingen.

Kontakt: Peter Kristiansen, Sociale Forhold og Beskæftigelse, pekri@aarhus.dk, Tlf. 51575968