Prøvehandling: Naboskab er medborgerskab

Denne prøvehandling skal gribe fat om tabuet omkring ensomhed ved at udvikle værktøjerne til at række ud og invitere ind. Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg ønsker at sætte prøvehandlingen i gang i to lokalområder i Aarhus. For at den skal lykkes, er det centralt, at lokale aktører såsom frivillige- og medborgerskabshuse og foreninger indgår i udviklingen og samarbejdet om prøvehandlingen.

Prøvehandlingen igangsættes i regi af Genlyd Aarhus, der allerede har opbygget et netværk i lokalområderne i Aarhus. Derudover indgår ABC for mental sundhed som en partner i prøvehandlingen. Formålet er, at prøvehandlingen skal bidrage til at udvikle gode råd og værktøjer til, hvordan vi bliver bedre til at række ud til vores medborgere.

Kontakt: Mia Saskia Olesen, Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg, omis@aarhus.dk, Tlf. 41859177.