Prøvehandling: Kulturkammerater

Turen til eksempelvis ARoS eller Den Gamle By skal give nyankomne et bedre kendskab til Aarhus’ kultur- og fritidsliv og sikre en god inklusion i Aarhus Kommune. Derudover skal Kulturkammerater understøtte interkulturelle relationer ved at skabe en platform for et potentielt venskab på tværs af alder, etnicitet, køn og interesser.

Initiativet, som er forankret i Borgerservice i Aarhus Kommune, er også sat i værk for at bekæmpe ensomhed. Projektet er allerede blevet afprøvet med stor succes til følge. Kulturkammerater er et projekt, der supplerer Borgerservices projektportefølje, hvis formålet er at understøtte nye borgeres rejse ind i Aarhus Kommune. Samtidig er det et forsøg på at finde en ny løsning på velkomstpakker både for danske og internationale tilflyttere.

I efteråret 2017 blev der afholdt et pilotprojekt med 8 møder mellem nye borgere. Efter en evaluering, interviews og workshops med deltagerne, blev det konstateret, at Kulturkammerater har potentiale til at skaleres op til 100-150 ture mellem nye borgere i 2018. Efter gennemførelsen af disse ture vil det blive vurderet, om konceptet kan erstatte fribilletordningen fra 2019.

Fremadrettet gennemføres Kulturkammerater i samarbejde med Studenterhus Aarhus.

Kontakt: Marcus Juhl, Kultur og Borgerservice, marju@aarhus.dk, Tlf. 41859685