Prøvehandling: Frivillighedens Bazar under Folkets Møde

Frivillighedens Bazar er et forsøg på at skabe en platform, hvor vi sammen med civilsamfundet kan samskabe prøvehandlinger, med henblik på at udvikle fællesskaber for børn og unge med særlige behov. Frivillighedens Bazar foregår den 22. september fra 11.00-14.30. Det bliver en dag fuld af liv og fællesskab. Du kan både nyde stemningen, opleve musik og dans og spise mad. Du kan besøge stande og tage en snak med frivillige om deres store indsats – og du kan tilmelde dig workshops og være med til at udvikle nye innovative prøvehandlinger.

Frivillighedens Bazar er et led i at understøtte visionen i Socialforvaltningens Familie, Børn og Unge om aktivt medborgerskab og social inklusion for målgruppen. Vi ønsker at skabe flere muligheder for at vores målgruppe kan indgå i meningsfulde fællesskaber.

Kontakt: Jane Grønnebæk, Ungdomscentret, Børn og Unge, grja@aarhus.dk, Tlf. 41856406