Prøvehandling: Frivillighed på Plejehjem

Modellen afprøves i første omgang på udvalgte plejehjem i Viby og Højbjerg. Samarbejdsprojektet mellem Sundhed og Omsorg og udvalgte foreninger (pt. afsøges mulighederne for at etablere et samarbejde med Ældresagen og Røde Kors) skal styrke og udvikle den frivillige indsats på plejehjemmene i Aarhus.

Kontakt: Henriette Andersen, Sundhed og Omsorg, henan@aarhus.dk, Tlf. 41857955