Prøvehandling: FrivilligBørs til Folkets Møde

Frivilligcenter Aarhus er primær tovholder på frivilligbørsen. Børsen har været afholdt med god erfaring to gange før i tæt samarbejde med Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

I forbindelse med åbningen af Folkets Møde d. 21. september vil vi brede fokus for børsen ud til at rumme alle de fællesskaber som dækker velfærdsområder i Aarhus. Derfor afholdes børsen i samarbejde med alle magistratsafdelinger. Deltagerne er potentielt alle lokale foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommunale tilbud og institutioner.

Frivilligbørsen foregår over ca. to timer, hvor deltagerne mødes og laver konkrete aftaler om at hjælpe hinanden og indgå i forskellige samarbejdsfællesskaber. Børsen bygger på et online katalog, hvor deltagerne på forhånd har meldt ønsker og tilbud ind.

Kontakt:
Hanne Degn, Frivilligcenter Aarhus, hsd@frivilligcenteraarhus.dk, tlf. 61260488
Mette Slot, Frivilligcenter Aarhus, ms@frivilligcenteraarhus.dk, tlf. 61 35 41 11
Peter Kristiansen, Sociale Forhold og Beskæftigelse, pekri@aarhus.dk, tlf. 51575968