Prøvehandling: Fremtidens medborgere

Dagtilbud, skoler og klubber skal fremme børn og unges viden om frivilligverdenen og introducere til, hvordan de kan tage ansvar for et bedre samfund. I anerkendelse af den værdi som de frivillige foreninger og deres træner-/lederudvikling har for fremtidens frivillige, skal kommunen styrke deres virke, hvor vi kan.

Den viden, værdier, færdigheder og kompetencer, som er en del af at være aktive medborgere vil vi gerne tænke ind som en naturlig del af vores formelle dannelsesforløb, da vi her skaber et fundament som skaber nye konkrete handlinger og løsninger i fremtiden.
Samarbejdet går på tværs af magistratsafdelinger (Kultur og Borgerservice, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge), Uddannelsesinstitutioner og Frivillige foreninger.

Magistratsafdelingen Børn og Unge inviterer til et opstartsmøde i april 2018. Herefter forventes der en åben debat om temaet på Frivilligmarkedet d. 24. maj 2018, og en udvidet debat på Folkets møde i september. Børn og Unge har iværksat udviklingen af et læringsforløb på en række skoler, dagtilbud og klubber. Forløbene afvikles og testes i frivilligugen (uge 39).

Kontakt: Anders Probst-Jensen, Børn og Unge, apjen@aarhus.dk , Tlf. 29209978