Prøvehandling: Familiefrivillighed

Frivilligrapporten fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde viser, at småbørnsfamilier er blandt dem, der er mindst engagerede som frivillige. Samtidig vil denne gruppe gerne være mere frivillige, hvis de blev opfordret til det. Med projektet "familiefrivillighed" ønskes det at undersøge og udvikle et koncept for, hvordan småbørnsfamilier engageres i mere frivilligt arbejde, ved at udvikle former for frivillighed, hvor hele familien kan deltage.

Arbejdsgruppen for Europæisk Frivillighovedstad undersøger, hvilke erfaringer, vi allerede har med familiefrivillighed i Aarhus - både i kommunen og blandt foreninger og andre aktører. Ligeledes undersøges det hvor, der er mulighed for at styrke frivillighed blandt familier yderligere.

Kontakt: Sekretariatet for FH2018