Prøvehandling: Fællesskaber som vej til uddannelse og arbejde

Statistisk set er rigtig mange unge aktive i foreningslivet eller bidrager frivilligt i andre sammenhænge. Men gruppen af socialt udsatte unge er sjældent aktive i disse sammenhænge – og går derfor glip af de gode fællesskaber og aktiviteter. Magistratsafdelingen Sociale Forhold og Beskæftigelse vil i samarbejde med VIA og udvalgte civilsamfundsorganisationer udvikle en prøvehandling, som adresserer denne udfordring.

Prøvehandlingen planlægges i fællesskab med Via University College i 2018. VIA har erfaring med at anerkende og fremme realkompetencer hos marginaliserede grupper, eksempelvis immigranter og flygtninge, som en vej til integration og social inklusion i samfundet.