Prøvehandling: Fællesskaber for mænd

For nogle mænd er det at blive ældre og forlade arbejdsmarkedet en stor omvæltning. Det er denne gruppe, der som ældre oftest oplever at mangle sociale netværk og fællesskaber, og som ofte kun har kontakt med den nærmeste familie.

I Aarhus har Ældresagen, KlostergadeCentret, Værkstedet i Østergade og frivilligkonsulenterne gode erfaringer med at skabe netværkstilbud for mænd. Club 60+ er ét netværkstilbud for mænd over 60, som mødes en gang ugentligt til socialt samvær og en herrefrokost, og tager afsted sammen til byens topsportsbegivenheder. Netværksgruppen blev i sin tid til i et samarbejde mellem en række af byens elitesportsklubber, FO-Aarhus og Klostergade Centret og er blevet en stor succes. Tæt på 50 mænd mødes i dag i to netværksgrupper.

Foreningerne oplever et stort ønske og behov for flere interessebaserede netværksgrupper for mænd. Med prøvehandlingen ønskes det med udgangspunkt i de gode erfaringer, at etablere op til 50 nye klubber og netværk for mænd fordelt rundt om i byen. Målet er at skabe mødesteder og samlingspunkter for mænd, som ellers ville stå uden for fællesskaberne.

Kontakt: Henriette Andersen, Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg, henan@aarhus.dk, Tlf. 41857955