FO Aarhus

NGO'en FO-Aarhus har samarbejdet med Aarhus Kommune om blandt andet projekter for arbejdsløse, handicappede, flygtninge m.fl. Derudover har FO Aarhus samarbejdet med kommunen om folkeoplysninger blandt andet i form af foredrag, debatpulje, udviklingsprojekter, aftenskole m.m.