Århus Ungdommens Fællesråd

Århus Ungdommens Fællesråd

Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) er en paraplyorganisation for 48 forskellige samfundsengagerende eller idébestemte børne- og ungdomsforeninger i Aarhus Kommune. ÅUF har siden stiftelsen i 1958 taget aktiv del i debatten om ungdoms- og fritidspolitik, og arbejder derigennem for at synliggøre og ikke mindst forbedre vilkårene for det aarhusianske børne- og ungdomsarbejde i foreningerne.

Århus Ungdommens Fællesråd er en paraplyorganisation for ungdomsorganisationer og -foreninger i Aarhus Kommune, der tilsammen tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter og fællesskaber for børn og unge. Under Folkets Møde vil vi gerne fejre og vise dem frem og samtidig inspirere børnefamilier til at afprøve nye former for fritidsaktiviteter og deltage aktivt i foreningslivet." – Ida Binderup, projektkoordinator på Børnenes Møde.