Videncenter for Folkeoplysning

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) indsamler, analyserer og formidler viden om folkeoplysningsområdet. Vifo dækker primært den folkeoplysende voksenundervisning med fokus på aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetet samt det frivillige børne- og ungdomsarbejde med fokus på spejdere, politiske ungdomsorganisationer og religiøse ungdomsorganisationer.

Vifos opgaver er bl.a. at:
Skabe overblik over og indsigt i det brede folkeoplysningsområde. 
Analysere folkeoplysningsområdet. 
Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål vedrørende det brede folkeoplysende område.

Læs mere om Videncenter for Folkeoplysning her