Århus Salsa Forening

Århus Salsa Forening er en forening med formål om, at udbrede og fremme kendskabet til og dyrkelsen af de forskellige salsastilarter inden for både dans og musik. Det gøres ved:

- at repræsentere de aktive udøvere af salsadans i forhold til udbydere af salsaaktiviteter.
- at informere upartisk for alle salsa instruktører og arrangementer i Århus.
- at repræsentere det samlede salsamiljø i forhold til kulturelle, politiske, kommercielle eller fagligt relaterede enheder og organisationer.
- at arbejde for og fremme et varierende og velfungerende salsamiljø i Århus.
- at varetage medlemmernes fælles interesser gennem frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven
- at drive fortsat, almennyttig foreningsvirksomhed for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og som arbejder for foreningens fortsatte uafhængighed.

Læs mere om Århus Salsa Forening her.