Seniorer uden Grænser

SuG er en forening af seniorer, som via projekter og lokale aktiviteter arbejder frivilligt for at stoppe sult og fattigdom i verden.

Fokus i indsatsen er hjælp til selvhjælp og bæredygtighed på alle niveauer - politisk, økonomisk og socialt, indenfor uddannelse, sundhed, miljø og produktion.

SuG er en NGO, der bygger på civilsamfundets fundament, både i Nord og i Syd. SuG arbejder for at opbygge fællesskaber mellem borgere omkring fælles interesser, normer og værdier.

Se nærmere om Seniorer uden Grænsers aktiviteter på foreningens hjemmeside eller Facebook.