Seniorer uden Grænser

En forening af mennesker, der i forlængelse af et aktivt arbejdsliv stiller deres arbejdskraft, erfaringer og færdigheder gratis til rådighed for denne verdens fattige.

Se nærmere om Seniorer uden Grænsers aktiviteter på foreningens hjemmeside eller Facebook.