VISION
Med Folkets Møde styrker vi den demokratiske debat og skaber rum til dialog. Vi vil blive klogere på, hvad der motiverer og fastholder frivillige, og hvilke knaster og barrierer, de frivillige foreninger og organisationer oplever. Hvordan kan vi løse det i fællesskab?

Folkets Møde afspejler visionen om Aarhus som en god by for alle. Formålet er at bygge videre på åbningens budskab om at dele de mange fællesskaber ved at:

1. Fejre og synliggøre de gode kræfter i by og region.

2. Dele og udvikle nye netværk og viden, erfaringer og kompetencer gennem møder, debat og erfaringsudveksling. Den læring bærer vi videre til vores afsluttende hovedevent i december 2018.

TEMAER
Foruden at fejre, synliggøre og anerkende kræfterne i byen vil Folkets Møde kredse om de fire spor i Frivillighovedstaden: Arv, Mangfoldighed, Social inklusion og Samarbejde. Nogle af de væsentlige debatspørgsmål er:

Hvordan spiller vi hinanden gode uden at spille hinanden af banen? 
- Hvordan kan vi bedst inspirere og hjælpe hinanden på tværs af civilsamfund og offentlige organisationer? 
- Hvem har hvilke opgaver i forhold til frivillighed og hvordan kommer vi ud over retorikken om ”os” og ”dem” og om at ”holde armslængde” til hinanden?

Samskabelse – er det forbeholdt de få og ressourcestærke? 
- Hvordan kan vi øge mangfoldigheden blandt frivillige og medborgere, når vi samskaber? 
- Kan vi sammen understøtte, at flere frivillige og nye aktører kommer på banen, så det ikke kun er de ressourcestærke, som involverer sig i samskabelsen?

Hvordan gør vi fællesskabet til svaret uden at gå for langt? 
- Hvem har ansvaret for at sikre deltagelsen i frivillige fællesskaber? 
- Kan kommuner og foreninger facilitere og institutionalisere frivillige fællesskaber, samtidig med, at fællesskaberne bevarer det, der gør dem stærke?