Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) indsamler, analyserer og formidler viden om folkeoplysningsområdet. Vifo dækker primært den folkeoplysende voksenundervisning med fokus på aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetet samt det frivillige børne- og ungdomsarbejde med fokus på spejdere, politiske ungdomsorganisationer og religiøse ungdomsorganisationer.

Vifos opgaver er bl.a. at:
Skabe overblik over og indsigt i det brede folkeoplysningsområde. 
Analysere folkeoplysningsområdet. 
Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål vedrørende det brede folkeoplysende område.

Læs mere om Videncenter for Folkeoplysning her