Foreningens formål:

- At styrke og synliggøre de somaliske piger -/ kvinders position og muligheder i samfundet både nationalt og internationalt 
- At formidle de grundlæggende danske værdier og normer til somalierne og omvendt
- At videreudvikle de allerede anvendte empowerment metoder for at skabe bedre forståelse for hinandens forskelligheder og ligheder - At skabe bedre dialog og kommunikation blandt forskellige etniske grupper

Læs mere om SWOD her.

Billede: Ali Nuur