SuG er en forening af seniorer, som via projekter og lokale aktiviteter arbejder frivilligt for at stoppe sult og fattigdom i verden.

Fokus i indsatsen er hjælp til selvhjælp og bæredygtighed på alle niveauer - politisk, økonomisk og socialt, indenfor uddannelse, sundhed, miljø og produktion.

SuG er en NGO, der bygger på civilsamfundets fundament, både i Nord og i Syd. SuG arbejder for at opbygge fællesskaber mellem borgere omkring fælles interesser, normer og værdier.

Se nærmere om Seniorer uden Grænsers aktiviteter på foreningens hjemmeside her eller Besøg Seniorer uden Grænsers Facebook-side her.