Målgruppen er fortrinsvis psykisk syge flygtninge og indvandrere, hvoraf en stor del er traumatiserede, som følge af krigs– og flugtoplevelser. Værestedet bygger på gæstebudstanken og er et tilbud om fællesskab og styrkende socialt samvær. Gæster, frivillige og ansatte bidrager alle til at skabe et anerkendende og rart samvær.

Læs mere om Muhabet her.