Gravid og Sund er en aktivitet for gravide og barslende kvinder som har deres vægt til fælles. Istedet for at problematisere vægten, ønsker vi at øge livs,- og bevægelsesglæde, skabe fællesskab, selv og kropsbevidsthed. Initiativet er startet i 2010 og har rod i et frugtbart samarbejde mellem Aarhus Jordemoderpraksis (AUH) og Folkesundhed Aarhus (MSO).

Vi tilbyder varmtsvandstræning både til gravide og barslende kvinder. Kvinderne har dannet et fællesskab og vil hinanden. I de sidste to år er deltagerantallet steget meget og kvinderne har ønsket andre aktiviteter så som dans og naturoplevelser. Fokus ligger på lokal forankring, tydelighed om hvem der er målgruppen, uforstyrrethed. Lykkeligvis har vi i samarbejde med VIA College i Randers kunne tilbyde praktiker for psykomotorik studerede.

Derfor har Gravid og Sund danset, svømmet, gået i nature, drukket kaffe, spist kage og nydt at være sammen. Vi vil gerne støtte videre op om en bevægelse som har kvinderne sundhed og velbefindende i fokus. Vi ønsker os andre medspiller, frivillige som vil bidrage, passe babyer, eller tilbyde popups. Vi vil gerne støtte op om at kvinderne selv kan tage fat i ønskede aktiviteter. Vores tanke er at skabe en slags højskole. Gravid og Sund bliver del af Aarhus Kommunes Diabetes Plan og har et stort netværk allerede.