Vi er en studiegruppe fra Administrationsbacheloruddannelsen på VIA University College i Århus, som har lavet et samskabelsesprojekt i samarbejde med Aarhus Cykelby og ReUse. Projektet går ud på, at skabe et gør-det-selv cykelværksted, hvor byens borgere kan komme og ordne deres cykler.

Formålet med værkstedet er:
Gør-det-selv cykelværksted for byens borgere
Genbrug af gamle cykler, i form af at give gamle cykler nyt liv som reservedele.
Skabe opmærksomhed om affaldsminimering, passe på ressourcerne, se affald med nye øjne - i stedet for at smide det væk.
Et fællesskab, hvor man kan dele sine interesser for cykler og genbrug

Værkstedet bliver drevet af frivillige, hvor udgangspunktet er at borgerne selv laver deres cykel, men hvor de frivillige vil bistå med rådgivning om, hvordan de laver deres cykler, hvis de skulle have behov for det. Vi er at finde på ReUse, som er skabt for at passe på vores ressourcer og give affald nyt liv.Århus Cykelværksted er ikke blot et værksted, hvor vi hjælper hinanden med at få cyklerne køreklar, men også et fællesskab, hvor man kan dele sin interesse for cykler med andre ligesindede.