Aarhus Døveforening er en interesseorganisation, som har til formål at skabe opmærksomhed omkring de døves forhold i Aarhus Kommune og udenfor Aarhus og at klargøre betydningen af, at døve har samme rettigheder som hørende.

Aarhus Døveforening arbejder for at sikre døve bedre livsbetingelser. Drivkraften i foreningens arbejde er en overbevisning om, at døve har krav på dels respekt, dels mulighed for at udvikle sig og blive ligestillet med resten af befolkningen i det danske samfund. Aarhus Døveforeningen arrangerer ofte mange forskellige ting bl.a. foredrag, whist, banko og social samvær.