Bliv grøn pilot i miljøorganisationen VedvarendeEnergi

Bliv frivillig i VedvarendeEnergi som grøn pilot i Aarhus-området. Gør en forskel for den grønne omstilling og bliv en del af VedvarendeEnergis frivillignetværk.

Du starter dit arbejde som frivillig med et kort uddannelsesforløb over tre intense og lærerige dage, hvor du bliver klædt på inden for bæredygtighed, samskabelse, facilitering og procesledelse.

Arbejdet som grøn pilot:
De Grønne Piloter er en særlig uddannet projektgruppe i VedvarendeEnergi der har fokus på at hjælpe andre i gang med grønne projekter lokalt. De Grønne Piloter besøger organisationer, nabogrupper og personaleforeninger og hjælper med at idéudvikle, udvælge, indføre og nytænke bæredygtige tiltag. Konkret skal du forvente:

•Deltagelse på månedsmøder 1 x mdr.
•Afholdelse og planlægning af min. 1 workshops i perioden september-december

Inspirerende fællesskab og stærke kompetencer
Som grøn pilot bliver du en del af et fællesskab, der brænder for en mere bæredygtig verden. Du udbygger dine kompetencer inden for ledelse og facilitering og får dybere viden om bæredygtighed. Læs mere om arbejdet som grøn pilot her.

Uddannelsesforløbet foregår i Aarhus over tre hele dage, som du skal kunne deltage i:
•15. september kl. 9-18.00: Bæredygtighed, trivsel og de grønne piloters kernekompetencer
•29. september kl. 9.00-18.00: Introduktion og værktøjer til idegenerering
•15. oktober 9.00-18.00: Introduktion og værktøjer til feedback og procesudvikling

Derudover bliver du i løbet af foråret inviteret til en række aftenmøder med fokus på viden og kompetencer, du skal med ud og observere workshops og så skal selv afholde dine første workshops.

Derudover får du mulighed for at deltage i VedvarendeEnergis lokale netværk, fælles workshops og landsmødet, hvor du får viden, indflydelse og styrker dit grønne netværk.

Vi afholder åbne introaftener d. 27. og 30. august 2018, hvor du kan møde de frivillige og høre mere om projektet. (du får mere info i velkomst email)

Send en kort beskrivelse af dig selv (5-10 linjer) til styregruppen for de grønne piloter på forandring@ve.dk, att. Selina Haugstrup. Deltagerantal er max 20.

Om VedvarendeEnergi:
VedvarendeEnergi arbejder for grøn omstilling og en mere lige og bæredygtig verden. Vi arbejder internationalt, nationalt og lokalt. Vi mener at folkeligt ejerskab, medansvar og deltagelse er en af de vigtigste måder vi kan arbejde for den grønne omstilling - og derfor understøtter vi frivillige og aktive i at gøre en forskel lokalt.