Baggrund

Aarhus er af organisationen European Volunteer Centre udnævnt til at være europæisk frivillighovedstad i 2018. Titlen gives til kommuner og byer, som gør en særlig indsats for at fremme frivillighed og skabe gode vilkår for dem, der gerne vil være frivillige.

Aarhus har fået titlen, fordi kommunen har vedtaget medborgerskabspolitik, som løbende følges op og måles på. Der ud over fremhæver juryen, at der i Aarhus er en god kontakt mellem kommune, kulturliv og sociale velfærdsområder, hvor frivillige i høj grad sætter dagsordenen for, hvordan kommune og civilsamfund samarbejder.

Europæisk Frivillighovedstad

Aarhus 2018 – Europæisk Frivillighovedstad fokuserer især på to ting: At fejre, synliggøre og anerkende de mange mennesker, der bruger tid og ressourcer på at være frivillig – enten for at hjælpe andre, få gode oplevelser, vedligeholde kompetencer, udvide det professionelle netværk eller vennekredsen, og så videre.

Desuden er frivillighovedstaden i 2018 også et sted, hvor vi sammen og på tværs af øvrige interesser udvikler velfærden i et ligeværdigt samarbejde mellem myndigheder og borgere.

Der skal være dialog om, hvordan myndigheder og borgere bedst muligt supplerer hinanden i den fortsatte udvikling af vores fælles velfærd.

Fire spor

Arv

De organisationer og bevægelser, der har været med til at danne Danmark, er en væsentlig del af dansk frivillighedskultur, og ligeså i frivillighovedstaden.

Mangfoldighed

Alle uanset alder, baggrund, etnicitet, arbejdsmarkedstilknytning, sociale forhold, med videre, skal være repræsenteret i frivillighedskulturen.

Sociale inklusion

Der er samfundsgrupper, som mangler i vores ellers vidtfavnende og forskelligartede frivillighed. Det er de såkaldt socialt udsatte, der trods særlige udfordringer har mange resurser at byde på.

Samarbejde

Øget og bedre samarbejde mellem borgere og kommunen, så det bliver lettere at være frivillig.