#TAKE SOCIAL ACTION

#TAKE SOCIAL ACTION

– ”Hvad inspirer mig når jeg tænker på demokrati og Social Action?”

Dette var et af de spørgsmål, som blev stillet en gruppe unge i alderen 12-17 år på EYC’s workshop, som fandt sted den 13. september i Aarhus. Umiddelbart virker det måske som et svært spørgsmål – selv for en voksen – men svarene fra de unge mennesker gav os stof til eftertanke.

I dag er der hos unge mennesker en høj energi og entusiasme omkring, at gøre verden til et bedre sted. Måske er det derfor, at de unge mennesker er samlet til workshoppen hvor temaet er demokrati og rettigheder – og måske er det derfor, at det ikke er vanskeligt for dem, at diskutere emnet og dele deres tanker omkring det. Mange unge mennesker er allerede mere engageret, mere informeret og mere parat til, at tage et socialt ansvar end generationen før dem. De deltager i hverdagsaktiviteter som bidrager positivt til deres lokalsamfund, samt tager hånd om fundraising, frivillighed, mentorordninger etc.

– ”Social ansvarlighed behøver jo ikke at være en stor forpligtelse som du laver med en frivillighedsorganisation”, sagde en af de unge mennesker og dette er en god pointe. Mange frivilligprojekter starter med små private tiltag – og social ansvarlighed kan også betyde en hjælpende hånd til nogen, som har brug for det i hverdagen.

Studier foretaget på vejene af EU viser også, at frivillighed både er til gavn for samfundet og de frivillige selv. Når man er frivillig giver det nye færdigheder og styrker tilhørsforholdet til samfundet – aktivt medborgerskab har især en betydning for integration af medborgere med andre kulturelle baggrunde, da det øger den sociale kapital gennem udvikling af sociale netværk som bygger på tillid og samarbejde. Netop dette er også grunden til, at disse unge mennesker er frivillige – fordi de lærer noget gennem deres frivillighed og skaber nye bekendtskaber. Dertil tilføjede en af dem, at når man gør en forskel i nogens liv, så gør det en endnu større forskel i dit eget!

Deltagerne arbejdede sig igennem workshoppen med fire hovedspørgsmål og skabte et mind map, hvor de fandt en sammenhæng mellem de koncepter og tanker som de var kommet frem til omkring demokrati og rettigheder. Disse mind maps virker som inspiration for Frivillighovedstaden gennem vores rejse i 2018.

Som internationale frivillige fra EVS gav denne aften os chancen for at observere unge fra forskellige europæiske lande. Vi kan tage meget med fra denne aften, blandt andet dette, som de unge mennesker kunne konkludere efter workshoppen:

– ”Social ansvarlighed er den ultimative måde at praktisere demokrati på. Hvert fjerde år går man til folketingsvalg, men når du er frivillig giver du hver dag din stemme for, hvilken slags samfund du vil have.”

Af Francesca Pisano and Uliana Bashniak – EVC Volunteers at the Secretariat of Aarhus 2018 European Volunteering Capital.

14. september 2017