Stærke fællesskaber i udsatte boligområder

Stærke fællesskaber i udsatte boligområder

At være en del af et fællesskab er et vigtigt menneskeligt behov. Fællesskaber værner mod ensomhed, skaber identitet og mening, fællesskaber kan være opbyggende både personligt og for lokalområdet.
Med konferencen Stærke fællesskaber i udsatte boligområder vil vi fokusere på, hvordan vi skaber fællesskaber, der kan styrke boligområder, fællesskaber der er opbyggende, åbne, giver ansvar til den enkelte og fordrer til aktivt medborgerskab. Det er Bestyrelsen for Boligsociale Helhedsplaner, der inviterer til en eftermiddag med fokus på Stærke fællesskaber i udsatte boligområder.
Bestyrelsen er et samarbejde mellem boligorganisationerne i Aarhus ­ BL’s 5. kreds og Aarhus Kommune. Konferencen er for dig, der gerne vil skabe stærke fællesskaber i udsatte boligområder. Konferencen henvender sig særligt til boligsociale og kommunale medarbejdere i de udsatte boligområder samt til ansatte og beboerdemokrater i boligorganisationer eller andre opstøttende organisationer omkring de udsatte boligområder. Uanset om du er professionel, frivillig eller på anden måde involveret i området, er du velkommen.

Program
Praktisk

14.45 Indtjekning og kaffeoptankning
15.00 Velkomst
15.15 Annika Agger: Stedsans – samskabelse gennem omverdensinddragelse Annika Agger er lektor med speciale i borgerinddragelse på RUC. Hun vil i sit oplæg komme ind på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med fællesskaber, på tværs af beboere, beboerdemokrater, frivillige, kommunale og private aktører. Hun kommer ind på spørgsmål som, hvad det er for en værdi, der skabes, og hvilke forhold der er vigtige for at fremme ’projekter’ der gør en forskel, og som opleves som meningsfulde og givtige, for beboere, medarbejdere i såvel det boligsociale såvel som kommunale arbejde. Empirisk trækker hun på viden fra studier af områdefornyelsesindsatser, beboerdemokratiet, og nye kommunale styringstiltag.
16.05 Inspiration: Lær af andre, der skaber stærke fællesskaber Tre korte inspirationsoplæg fra nogle af dem, der arbejder med at skabe stærke fællesskaber i udsatte boligområder. ­ DIF Get2Sport: Arbejder for at aflaste og styrke idrætsforeningerne i udsatte boligområder. ­ “Vi snakker dansk”: Frivillige underviser i hverdagsdansk til alle, der vil være med i Bispehaven. – Sidste oplæg bliver annonceret snarest på fs-aarhus.dk/staerkefaellesskaber
16.40 Pause og mulighed for at tale videre med inspiratorerne
17.00 Aydin Soei – Risikoadfærd og modborgerskab i udsatte områder Hvordan vender vi unge mænds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab? Og hvordan ser det ud med risikoadfærden, kriminaliteten og udviklingen i den såkaldte “ghetto”? Sociolog og forfatter Aydin Soei forsøger at besvare disse spørgsmål ved at afdække udviklingen i landets udsatte områder. I oplægget giver han særligt et indblik i drenge og unge mænd fra disse områder. Det vil han gøre, samtidig med at han gennemgår perspektiver fra det første studie herhjemme, der undersøger risikoadfærden og holdningerne til skole og uddannelse blandt børn og unge, som bor i et område, der er på statens ghettoliste.
17.40 Afsluttende refleksioner Annika Agger og Aydin Soei samler op på dagen ved at stille skarpt på hinandens oplæg og med input fra salen.
18.00 Tak for i dag

Tid Tirsdag den 24. april 2018 kl. 14.45 – 18.00 Sted Rådhushallen, Aarhus Rådhus, 8000 Aarhus C
Spørgsmål Kan rettes til kontakt@fs­aarhus.dk
Tilmeld dig her senest den 9. april 2018

« »

Dato:

24. april 2018 - 24. april 2018

Pris:

Gratis

Starttidspunkt:

14:45

Sluttidspunkt:

18:00

Adresse:

Rådhushallen, Aarhus Rådhus, 8000 Aarhus C

Arrangør:

Boligorganisationerne i Aarhus ­ BL’s 5. kreds og Aarhus Kommune