Sammen om fællesskaber for flere

Sammen om fællesskaber for flere

Har du lyst til at bringe dine erfaringer, viden og ressourcer i spil og sammen med andre gøre Aarhus til en god by for alle?

På tværs af kræfterne i byen vil vi forsøge at finde nye veje til fællesskaber for nogle af dem, som behøver dem mest. Borgere, som grundet sygdom eller sårbarhed, kan være svære at nå ud til, og som selv kan have svært ved at række ud efter andre.

På mødet vil vi sammen identificere mulige løsninger og handlinger gennem igangsættelse af konkrete samarbejdsinitiativer. Du får blandt andet mulighed for at møde andre med noget på hjerte og bringe din viden og erfaringer i spil på workshops omhandlende:

1) Demens
2) Psykisk sårbarhed
3) Fysiske skavanker

Angiv ved tilmelding hvilke 1-2 workshops du ønsker at deltage i.

Vi ser frem til at møde dig.

Mange hilsner

Rådmand Jette Skive
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Så deltag i SAMSKABELSESALLIANCEN den 21. februar 2018 fra 16.00-20.00 Mødet holdes på Savværket, Søren Nymarksvej 8a, Højbjerg. , 8270

« »

Dato:

21. februar 2018

Starttidspunkt:

16:00

Sluttidspunkt:

20:00

Adresse:

Savværket, Søren Nymarksvej 8a, Højbjerg. , 8270