Ingerfair to go kurser: Ledelse, facilitator eller organisator af det frivillige engagement?

Ingerfair to go kurser: Ledelse, facilitator eller organisator af det frivillige engagement?

I Danmark har vi en stærk foreningstradition, så når to eller flere mennesker med en sammenfaldende interesse mødes, så danner de en forening. Men det er ikke alle, der ønsker at organisere sig i foreninger – eller også er de det allerede, men har en fælles agenda med andre lokalområdet. På dette to go-seminar zoomer vi ind på, hvordan frivilligkoordineringen og ikke mindst ledelsesopgaven forandrer sig, når det ikke længere handler om ‘egne frivillige’, men en organiserede sammenslutning fra forskellige organisationer og borgere. Vi kommer bl.a. omkring:

• ‘Community organizing’ – hvad er det og hvorfor er det interessant?

• Leder, facilitator eller organisator? Hvordan hitter du rede i, hvad dit ledelsesmandat er i forskellige sammenhænge?

• Gode praksisnære eksempler på de dilemmaer og potentialer, der ligger i at re-tænke måden du involvere frivillige på.

Det næste halve års to go-seminarer (januar-maj) tager fat på de muligheder og udfordringer, der ligger i samarbejde mellem kommuner, organisationer og foreninger. Temaet ‘samarbejde’ er bredt og kan rumme mange perspektiver. Gennem vores To Go Seminarer vil vi gå på opdagelse i, hvordan samarbejder opstår og hvordan de styrkes. Vi kommer både til at tage fat i samarbejde med fonde og med kommuner. Du vil få vendt din frivilligkoordinering på hovedet, når vi undersøger, hvordan opgaverne ændrer sig, hvis du udvikler foreningen fra at organisere egne frivillige til at organisere lokalsamfundet. Vi kigger også nærmere på de muligheder, der ligger i, at ‘rekruttere flere frivillige’ gennem samarbejder – eller rettere at opbygge kapaciteten i din organisation. Og du får naturligvis stadig alle de gode tips og tricks, fremgangsmåder og refleksioner til dit arbejde med frivillige.

Tilmelding skal ske på: http://www.ingerfair.dk/to-go-seminarer/

Afbud: 
En måned forud for et to go-seminar sender jeg en e-mail, hvor du skal bekræfte om du ønsker at deltage. Dette skal ske senest 14 dage inden seminaret. Du er altid velkommen til at give din plads til en kollega eller en bekendt, men bekræfter du ikke din plads, giver vi den til en anden.
Hvis du allerede nu kan se, at du ikke har mulighed for eller lyst til at deltage i én eller flere af disse seminarer, må du gerne give besked til maria@ingerfair.dk med det samme.

 

« »

Dato:

23. maj 2018

Starttidspunkt:

08:30

Sluttidspunkt:

10:00

Adresse:

MarselisborgCentret. PP. Ørums Gade 11, bygning 8. 8000 Aarhus c

Arrangør:

Ingerfair